covid-19

Zaenkrat ostajamo zaprti. Ko bodo okoliščine omogočale, bomo gostili skupine po naročilu. Rezervacije že sprejemamo.